วัฒนธรรมของภูมิภาคอเมซอน: ลักษณะสำคัญ

วัฒนธรรมของภูมิภาคอเมซอนของโคลัมเบีย นั้นประกอบไปด้วยกิจกรรมและประเพณีดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์พื้นเมืองเช่นพิธีกรรมเต้นรำเพลงเพลงประเพณีปากความเชื่อและงานฝีมือ

ภูมิภาคอเมซอนตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของโคลัมเบีย มันถือเป็นเครื่องกำเนิดออกซิเจนและที่พักพิงนับพันชนิดที่ยิ่งใหญ่ แต่ก็เป็นภูมิภาคที่มีความมั่งคั่งทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่

ความหลากหลายได้มาจากประชากรหลากหลายวัฒนธรรมซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนพื้นเมืองหรือลูกครึ่งแม้ว่าจะมีอิทธิพลต่อชนพื้นเมืองสูงซึ่งยังคงรักษาลักษณะที่เป็นสัญลักษณ์และอารมณ์ของมันอันเป็นผลมาจากการแยกญาติของภูมิภาค

ประเพณีทางวัฒนธรรมของภูมิภาคอเมซอนของโคลัมเบียเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์และกำเนิดของเผ่าพันธุ์รวมถึงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติรวมถึงวิถีชีวิตความรู้เกี่ยวกับบรรพบุรุษและจิตวิญญาณ

มากกว่า 60% ของอาณาเขตของภูมิภาคอเมซอนของโคลอมเบียเป็นของระบบการจองและการสำรองของชนพื้นเมืองซึ่งทำหน้าที่เป็นพื้นที่คุ้มครองที่นิวเคลียสของการตั้งถิ่นฐานดั้งเดิมที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่หลากหลายมีความเข้มข้น

แม้จะมีความพยายามในอุดมคติของรัฐบาลในการรักษาความสมบูรณ์ทางวัฒนธรรมของชนพื้นเมือง แต่ชุมชนส่วนใหญ่ประสบกับความเปลี่ยนแปลงในประเพณีเนื่องจากอิทธิพลและความก้าวหน้าของอารยธรรม

4 การแสดงออกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาคอเมซอนของโคลัมเบีย

1- พิธีกรรมเต้นรำและเพลง

พิธีกรรมของชนพื้นเมืองดั้งเดิมการเต้นรำและเพลงมีลักษณะเป็นตำนานทางจิตวิญญาณและดำเนินการในช่วงเวลาที่เป็นตัวแทนเช่น: ภาวะเจริญพันธุ์การแต่งงานการเกิดการเก็บเกี่ยวพิธีกรรมด้านสุขภาพพิธีศพเป็นต้น

เพลงและเสียงแสดงอารมณ์ตามสิ่งที่พวกเขารู้สึก: ความสุขความเศร้าความโกรธและอื่น ๆ

พวกเขามาพร้อมกับเลียนแบบเสียงของธรรมชาติเช่นเพลงของนกและเครื่องดนตรีของตัวเองที่ทำจากวัสดุในท้องถิ่นเช่นmanguaré

2- ประเพณีและความเชื่อในช่องปาก

โดยทั่วไปแล้วชนพื้นเมืองของชาวโคลัมเบียอเมซอนมีประเพณีในตำนานมากมายและตำนาน

ส่วนใหญ่อธิบายความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสภาพแวดล้อมและป่าซึ่งพวกเขาคิดว่าสิ่งมีชีวิตที่ดี

การนับถือผีในฐานะที่เป็นระบบความเชื่อดังนั้นพวกเขาจึงเห็นว่าป่าและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเป็นศูนย์กลางทางวิญญาณของพวกเขาโดยเฉพาะวิญญาณของมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นสัตว์พืชหรือแม่น้ำ

สิ่งนี้จะช่วยให้พวกเขามีความสัมพันธ์ที่กลมกลืนกับธรรมชาติอย่างถาวรดังนั้นจึงรักษาความสมดุลระหว่างการใช้งานและความสมบูรณ์ของป่า

3- หมอและการแพทย์แผนโบราณ

หมอและผู้มีความรู้นอกจากจะกล่าวอ้างถึงพลังของวิญญาณธรรมชาติในการรักษาแล้วยังมีความรู้ที่กว้างขวางเกี่ยวกับการใช้พืชสมุนไพรในภูมิภาคเพื่อเผชิญกับโรคแต่ละชนิด

พวกเขาครองพฤกษศาสตร์และองค์ประกอบของพืชอเมซอนอย่างสมบูรณ์แบบด้วยความรู้ด้านการแพทย์และความรู้ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของพวกเขา

ความรู้นี้ช่วยให้พวกเขาเลือกที่เหมาะสมที่สุดในการให้ผลการรักษาและการแพทย์

4- งานฝีมือ

ชุมชนพื้นเมืองมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการแกะสลักไม้งานฝีมือตะกร้าสานเป้ถักเครื่องแต่งกายเครื่องประดับเครื่องใช้ปืนลูกซองหอกธนูและลูกธนูรวมถึงผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

พวกเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญที่รู้สภาพแวดล้อมของพวกเขาจากที่พวกเขาเก็บเมล็ดเปลือกไม้และพืชในรูปแบบของวัตถุดิบเช่นเส้นใยสำหรับการทอผ้าและไม้เพื่อสร้างเครื่องมือเรือแคนูหรือบ้านท่ามกลางผลิตภัณฑ์อื่น ๆ