อะไรคือ 90 Dividers (รายชื่อ)

ตัวหารของ 90 เป็นจำนวนเต็มทั้งหมดโดยการหาร 90 ระหว่างผลลัพธ์จะเป็นจำนวนเต็ม

นั่นคือจำนวนเต็ม "a" คือตัวหาร 90 ถ้าเมื่อทำการหาร 90 จะทำระหว่าง "a" (90 a) ส่วนที่เหลือของส่วนนั้นจะเท่ากับ 0

ในการค้นหาว่าตัวหารใดของ 90 เราจะเริ่มด้วยการแยกย่อย 90 ส่วนออกเป็นปัจจัยหลัก

จากนั้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดจะทำในหมู่ปัจจัยสำคัญเหล่านั้น ผลลัพธ์ทั้งหมดจะเป็นตัวหารของ 90

ตัวหารแรกที่สามารถเพิ่มลงในรายการคือ 1 และ 90

รายชื่อ 90 Dividers

หากตัวหารทั้งหมดของหมายเลข 90 ที่คำนวณข้างต้นถูกจัดกลุ่มจะได้รับชุด {1, 2, 3, 5, 6, 9, 15, 18, 30, 45}

แต่ควรจำไว้ว่าคำจำกัดความของตัวหารของตัวเลขนั้นใช้กับจำนวนเต็มนั่นคือบวกและลบ ดังนั้นในชุดก่อนหน้ามีความจำเป็นต้องเพิ่มจำนวนเต็มลบที่หารด้วย 90

การคำนวณที่ทำก่อนหน้านี้สามารถทำซ้ำได้ แต่คุณจะเห็นว่าคุณจะได้รับหมายเลขเดิมเหมือนก่อนยกเว้นว่าทั้งหมดจะเป็นค่าลบ

ดังนั้นรายการของตัวหารทั้งหมดของหมายเลข 90 คือ:

{± 1, ± 2, ± 3, ± 5, ± 6, ± 9, ± 15, ± 18, ± 30, ± 45}

หมายเลข 90 ตัวแบ่ง

สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังคือเมื่อพูดถึงตัวหารจำนวนเต็มมันจะเข้าใจโดยปริยายว่าตัวหารต้องเป็นจำนวนเต็มด้วย

นั่นคือถ้าคุณพิจารณาหมายเลข 3 คุณจะเห็นว่าโดยการหาร 3 ด้วย 1.5 ผลลัพธ์จะเป็น 2 (และส่วนที่เหลือเท่ากับ 0) แต่ 1.5 ไม่ถือว่าเป็นตัวหารของ 3 เนื่องจากคำจำกัดความนี้ใช้สำหรับจำนวนเต็มเท่านั้น

เมื่อเราสลาย 90 เป็นปัจจัยสำคัญเราจะเห็นว่า 90 = 2 * 3² * 5 ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าทั้ง 2, 3 และ 5 เป็นตัวหาร 90

ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดระหว่างตัวเลขเหล่านี้ (2, 3, 5) โปรดจำไว้ว่า 3 มีกำลังสอง

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปได้

จนถึงตอนนี้รายชื่อตัวหารของหมายเลข 90 คือ: {1, 2, 3, 5, 90} ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ต้องเพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเพียงสองจำนวนเต็มสามจำนวนเต็มและสี่

1.- ของจำนวนเต็มสองตัว:

หากตั้งค่าหมายเลข 2 ผลิตภัณฑ์จะอยู่ในรูปแบบ 2 * _ ตำแหน่งที่สองมีเพียง 2 ตัวเลือกที่เป็นไปได้คือ 3 หรือ 5 ดังนั้นจึงมี 2 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปได้ที่เกี่ยวข้องกับหมายเลข 2 ได้แก่ 2 * 3 = 6 และ 2 * 5 = 10

หากตั้งค่าหมายเลข 3 ผลิตภัณฑ์จะอยู่ในรูปแบบ 3 * _ โดยที่ที่สองมี 3 ตัวเลือก (2, 3 หรือ 5) แต่ไม่สามารถเลือก 2 ได้เนื่องจากเป็นกรณีที่เลือกไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ดังนั้นจึงมีเพียง 2 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปได้คือ: 3 * 3 = 9 และ 3 * 5 = 15

หากตั้งค่าตอนนี้ 5 ผลิตภัณฑ์จะใช้แบบฟอร์ม 5 * _ และตัวเลือกสำหรับจำนวนเต็มที่สองคือ 2 หรือ 3 แต่กรณีเหล่านี้ได้รับการพิจารณาก่อนหน้านี้แล้ว

ดังนั้นจึงมีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 4 จำนวนสองจำนวนเต็มนั่นคือมีตัวหารใหม่ 4 ตัวของหมายเลข 90 นั่นคือ: 6, 9, 10 และ 15

2.- ของสามจำนวนเต็ม:

เริ่มต้นด้วยการตั้งค่า 2 ในปัจจัยแรกจากนั้นผลิตภัณฑ์จะอยู่ในรูปแบบ 2 * _ * _ ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันของ 3 ปัจจัยที่มีหมายเลขคงที่ 2 คือ 2 * 3 * 3 = 18, 2 * 3 * 5 = 30

ควรสังเกตว่าได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ 2 * 5 * 3 แล้ว ดังนั้นจึงมีเพียงสองผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปได้

หากตั้ง 3 เป็นปัจจัยแรกผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปได้ของ 3 ปัจจัยคือ 3 * 2 * 3 = 18 (ได้ถูกเพิ่มไปแล้ว) และ 3 * 3 * 5 = 45 ดังนั้นจึงมีเพียงหนึ่งตัวเลือกใหม่

โดยสรุปมีตัวหารใหม่สามตัวที่ 90 คือ: 18, 30 และ 45

3.- ของสี่จำนวนเต็ม:

หากพิจารณาผลิตภัณฑ์ของจำนวนเต็มสี่จำนวนตัวเลือกเดียวคือ 2 * 3 * 3 * 5 = 90 ซึ่งได้ถูกเพิ่มไปยังรายการตั้งแต่ต้นแล้ว