ตัวอย่างสันติที่สำคัญที่สุด 10 ประการ

ตัวอย่างของสันติภาพ จะขึ้นอยู่กับขอบเขตที่ใช้: อาจมีความสงบสุขระหว่างประเทศเพื่อนบ้านระหว่างพนักงานระหว่างประเทศและในบริบทอื่น ๆ สันติภาพเป็นพื้นฐานสำหรับการอยู่ร่วมกันทุกประเภทและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลระหว่างเพื่อน

จะช่วยให้การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและความสามัคคีมากขึ้นซึ่งอำนวยความสะดวกในการอยู่ร่วมกันการอยู่ร่วมกันและการพึ่งพาซึ่งกันและกัน

สันติภาพคือคุณค่าที่ปราศจากซึ่งโลกจะมีชีวิตอยู่ในสงครามที่เต็มไปด้วยความรุนแรงและสงคราม

ในจิตวิญญาณหรือการตกแต่งภายในสันติภาพคือความรู้สึกของความเงียบสงบและความเป็นอยู่ที่ดีซึ่งไม่มีการปรากฏตัวของความคิดเชิงลบหรือรบกวนหรือความรู้สึกของความเงียบสงบและความสมดุล

ในขณะที่อยู่ในสังคมหรือการเมืองมันเกี่ยวข้องกับการไม่มีอยู่ของความขัดแย้งหรือสงครามระหว่างทั้งสองฝ่าย

ตัวอย่างหลัก 10 ประการของสันติภาพ

1- สันติภาพภายในครอบครัว

เมื่อมีความขัดแย้งการอภิปรายหรือปัญหาใด ๆ ในครอบครัวทุกคนที่ได้รับผลกระทบจะต้องมีส่วนร่วมสื่อสารและทำให้ชัดเจนในมุมมองของพวกเขาคำนึงถึงความเคารพและความอดทนต่อผู้อื่น

หากเป็นบ้านที่มีเด็กผู้ใหญ่มักจะเป็นตัวอย่างและเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายประนีประนอมความแตกต่างของพวกเขา

2- สันติภาพระหว่างเพื่อนบ้าน

การอยู่ร่วมกันที่ดีเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่จะมีความสงบสุข หากเพื่อนบ้านแสดงปัญหากับอีกคนหนึ่งเขาควรหาบทสนทนาเป็นตัวอย่างแรกโดยเสนอวิธีแก้ปัญหา

หากบทสนทนาใช้งานไม่ได้อาจเป็นไปได้ที่สภาท้องถิ่นจะเข้าไปแทรกแซงและเสนอแนวคิดที่สามารถแก้ปัญหาได้

ในกรณีที่สิ่งนี้ล้มเหลวในการปรับปรุงการอยู่ร่วมกันการสนับสนุนการพิจารณาคดีจะถูกนำมาเป็นวิธีแก้ปัญหา

3- ความสงบสุขระหว่างเพื่อน

ความซื่อสัตย์ของเพื่อนบางครั้งอาจส่งผลกระทบต่อสนามอารมณ์; นี่เป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อมั่นที่การเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ฉันท์มิตรบางอย่างมอบให้

การคิดก่อนพูดและไม่ตัดสินเป็นจุดสำคัญในการรักษามิตรภาพที่สงบสุข

4- ภายในหรือความสงบสุขส่วนตัว

ก้าวของชีวิตในปัจจุบันได้รับการติดต่อด้วยความตื่นตระหนกเนื่องจากภาระของความเครียดและความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นในคน

ทางออกหนึ่งในการกำจัดอารมณ์และความรู้สึกด้านลบเหล่านั้นคือการใช้เวลาอยู่คนเดียวเพื่อทำสมาธิไตร่ตรองและให้อภัย

สิ่งนี้จะช่วยขจัดความเครียดและความคิดที่ไม่สร้างสรรค์

5- ความสงบสุขระหว่างเพื่อนร่วมงาน

ในสภาพแวดล้อมการทำงานมีบุคลิกที่แตกต่างกันอยู่ร่วมกันเป็นทีมทุกคนมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน เป็นเรื่องปกติที่แรงงานมีความขัดแย้งระหว่างบุคลิกภาพเหล่านี้

เพื่อป้องกันความขัดแย้งและส่งเสริมความสามัคคีขอแนะนำให้รักษาความพึงพอใจในงานการสื่อสารที่แน่วแน่และหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะด้วยน้ำเสียงส่วนตัว

6- ความสงบสุขระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงาน

การมีอยู่ของความขัดแย้งระหว่างพนักงานและเจ้านายเป็นเรื่องปกติหลังจากงานที่ไม่ตรงตามความคาดหวังหรือเมื่อสภาพแวดล้อมการทำงานเป็นพิษ

มันเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้บรรลุสันติภาพในพื้นที่นี้เพื่อให้มีประสิทธิผลมากขึ้นและมีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น

เพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งหรือความรำคาญเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องสื่อสารให้ทันเวลาและให้คำแนะนำการทำงานที่ชัดเจน

7- ความสงบสุขระหว่างประเทศ

ตัวอย่างที่ทันสมัยแห่งแรกของสันติภาพระหว่างประเทศคือสงคราม 30 ปีซึ่งในหลาย ๆ ประเทศในยุโรปซึ่งส่วนใหญ่เป็นมหาอำนาจมีข้อพิพาทสำหรับอุดมคติที่แตกต่างกัน ผลลัพธ์สุดท้ายของสงครามครั้งนี้ได้ทำลายล้าง

อย่างไรก็ตามการไตร่ตรองถึงผลลัพธ์ที่เลวร้ายของสงครามทำให้ชีวิตกับสนธิสัญญาสันติภาพที่เรียกว่า "Peace of Westphalia" ซึ่งเกิดมาเพื่อยุติสงคราม สิ่งนี้มีพื้นฐานมาจากการเคารพในสิทธิและอำนาจอธิปไตยของชาติ

8- กระบวนการสันติภาพในโคลัมเบีย

เมื่อประเทศมีปัญหาภายในการบรรลุข้อตกลงระหว่างทั้งสองฝ่ายเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด

ตัวอย่างของการแก้ปัญหาสงครามครั้งนี้คือข้อตกลงสันติภาพกับกองกำลังปฏิวัติแห่งโคลัมเบีย (FARC) ซึ่งเป็นกระบวนการสันติภาพเมื่อไม่นานมานี้ที่อาศัยอยู่ในโคลัมเบีย

สิ่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำลายความรุนแรงทางสังคมและการเมืองที่กระทบประเทศมานานกว่า 50 ปี

9- สันติภาพของโลก

ในปี 1948 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้มีการเฉลิมฉลองในการประชุมขององค์การสหประชาชาติ

คำแถลงนี้แสดงให้เห็นว่าในระดับโลกตัวเลขด้านสิทธิมนุษยชนจะต้องได้รับการเคารพและคุ้มครองเพื่อประกันสันติภาพความยุติธรรมและเสรีภาพ

สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่ถ้าหากได้รับการเคารพจะทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

10- ข้อตกลงระดับชาติเพื่อสันติภาพแห่งแมนเดลา

ในแอฟริกาใต้ข้อตกลงเพื่อสันติภาพแห่งชาติถูกสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมสันติภาพและกันการปฏิเสธที่ประชาชนผิวดำกำลังจะผ่าน

ในกระบวนการนี้สมัชชาแห่งชาติเป็นส่วนประกอบได้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยเนลสันแมนเดลา คณะกรรมาธิการเพื่อความจริงและการปรองดองได้รับการสร้างขึ้นซึ่งได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพจากการทำงานเพื่อความยุติธรรม

ในปี 1996 มีการกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญว่าสิทธิมนุษยชนจะได้รับการคุ้มครองโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติใด ๆ